Skärpning Trafikverket!

I ett tidningsreferat efter tågolyckan vid Ö Berg kunde man läsa följande uttalande från en närboende: För två månader sedan…