Skattepengarna måste ingå i en plan som är långsiktig

Svar på:

”Det kokar om resecentrum”

Med anledning av lördagens ledare i frågan om Stenungsunds resecentrum från redaktören, vill vi inom Medborgerlig Samling Stenungsund lämna följande replik.

Redaktören har enligt vår mening väldigt väl fångat upp den starka reaktion som blossat upp hos Stenungsunds medborgare rörande kommunens hantering av frågan resecentrum.

Företrädare från kommunen stod vid genomförda samrådsmöten den 29 september, mer eller mindre svarslösa vid de upprepade frågorna, varför placeringen av ett nytt resecentrum i Stenungsund inte gått ut på samråd till medborgarna.

Reaktionerna från medborgarna har tydligen varit så starka att kommunstyrelsens ordförande (S) sett sig tvungen att i ett debattinlägg försöka förklara varför denna avgjort viktiga fråga tydligen bestämts över huvudet på medborgarna. I detta förklarades att beslutet togs efter en så kallad ”workshop”. Att ett så avgörande beslut som var ett nytt resecentrum ska förläggas, tas över huvudet på kommunens medborgare får nog anses vara minst sagt uppseendeväckande.

Det vi däremot inte riktigt anser är så väl uppfångat är att de “Idéer på att leda om banan utanför centrum och lägga den jämte E6 kommer att bli för dyrt för att få med alla på tåget (!), även om förslagen låter genomtänkta”.

Projektet rörande dubbelspår för Bohusbanan innefattar dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg som en första etapp, ingår i förutsättningarna för Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland och målbild 2035. Detta belastar således inte enbart skattebetalarna i Stenungsunds kommun, utan ingår i en riksomfattande satsning på infrastrukturen i Sverige.

Det vi anser vara avgörande är att dessa skattepengar måste ingå i en plan som är långsiktig.

Vi anser inte att Stenungsunds kommuns plan för dubbelspåret genom Stenungsund, samt det presenterade förslaget om resecentrum, motsvarar några krav på långsiktighet. 

Vi är därför nyfikna på, av vilka skäl som dubbelspår, med förläggning utefter motorvägen E6 mellan Stora Höga och Ödsmål, skulle vara “för dyrt”?

Göran Newberg

Stenungsund. Ledamot, Medborgerlig Samling Väst

Nicklas Ljungholm

Stenungsund. Valberedningen, Medborgerlig Samling Väst

Mats Överfjord

Orust. Vice Ordförande, Medborgerlig Samling Väst