Skolan är nyckeln till kulturen

Svar på insändaren: ”Vilken kultur vill vi ha?” Kultur är viktigt, det är ingen som förnekar detta. Men kulturen är inte…