Skolan behöver extra medel

Barn- och utbildningsnämnden tog före jul ett viktigt beslut att skicka budgetramen tillbaka till kommunfullmäktige för justering.  Den detaljbudget som…