Skrota Bonusmalus!

Bonus malus infördes under förra året och påstås vara till för att gynna klimatsmarta bilar och straffbeskatta fordon som påstås vara sämre för miljön. Systemet har visat på svagheter och är hårt kritiserat. Moderaterna vill skrota systemet. I dag saknas alternativ till bilen och dagens modell missgynnar flera grupper i samhället och hela landsbygden. Systemet kan tros fungera från ett storstadsperspektiv där tunnelbanan och fungerande kollektivtrafik finns. I större delen av Sverige är bilen lika med mobiliteten. Det finns inte och kommer inte att finnas ett underlag för utbyggd kollektivtrafik. Dessutom vet vi att beläggningsgraden är mycket låg för kollektivtrafiken i stora delar av landet vilket ger stor miljöpåverkan från densamma när det kör omkring tomma bussar. Det är naturligtvis mer miljövänligt att det åker en person i en personbil än en person i en stor buss en sen tisdagskväll.

Det finns många olika behov för att använda bilen. Det kan handla om familjen som har familjemedlemmar som är funktionsnedsatta och som behöver bilen för att ta med en eller flera rullstolar i bilen. En hantverkarbil för den som är elektriker VVS-montör eller elektriker. Det pensionerade paret eller barnfamiljen som semestrar i Sverige med husbil eller inte minst för ridsportens behov av att frakta häst. Bonus Malus slår extra hårt för de grupper som behöver större fordon. För dessa bilar saknas alternativ och vid en nyinvestering kan ett fordon som väger 3,5 ton få en årlig skatt på 45 000 kronor per år.

Konsekvensen blir att det köps betydligt färre nya rena och moderna bilar i Sverige. Importen kommer att öka på begagnat som då leder till att Sverige går miste om nya renare fordon på svenska vägar. Nya fordon som har den senaste tekniken och är miljövänligare än sina föregångare.

Moderaterna anser att miljön missgynnas av Bonus Malus. Landsbygden som saknar tunnelbana missgynnas av Bonus Malus. Fordon som behöver lasta en rullstol missgynnas av Bonus Malus. Hantverkaren som behöver sitt fordon för sitt arbete missgynnas av Bonus Malus. Husbilen för hemester missgynnas av Bonus Malus. Fordon som behövs för att frakta häst missgynnas av Bonus Malus. Vi tycker att det är orimligt att vissa partiers bilhat nu får påverka den nationella politiken i så stor utsträckning. Sverige är ett avlångt land där vi är beroende av bil. Det är verkligheten.

Moderaterna vill ha verkningsfull miljöpolitik och säger därför nej till Bonus Malus! Landsbygden ska inte straffbeskattas.

Sofia Westergren

Riksdagsledamot (M)

Lars Beckman

Riksdagsledamot (M)

Kjell Jansson

Riksdagsledamot (M)

Jan Ericsson

Riksdagsledamot (M)

Aktiva ledamöter i Riksdagens Bilnätverk