Skrota planerade Resecentrum

Under helgen har jag besökt Varberg. Vid den norra infarten till staden står det en stor skylt som informerar om att man håller på att bygga en tunnel under Varberg med dubbelspår. Jag hörde för många år sedan att man ville ha undan järnvägen från centrum. Nyfiken som jag är så besökte jag stationsområdet och fick se att det var full fart. Alldeles vid stationen har man gått ner i marken. En bred gata löper i markplan mot norr för att ge plats åt dubbelspår. En skylt finns uppsatt som informerar om projektet:

”Varje år ökar befolkningen i Västsverige. För en tillgänglig region, där resor och transporter fungerar för alla,  måste vi bygga om och bygga nytt. Det kan bli stökigt under tiden, men på sikt blir det lättare att ta sig fram. Vi bygger för framtiden och för ett smidigt, grönt och tryggt resande.

Järnvägen är viktig. Den finns för dig för att du ska kunna resa smidigt och hållbart och för att det du köper skall komma fram på ett smidigt och grönt sätt.  Därför satsar vi nu på att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen på Västkustbanan.                          

December 2024 är det öppning för trafik på det nya dubbelspåret som gör att du kan ta dig  snabbare till jobbet eller skolan. Vi säkrar också att godset kommer fram mer pålitligt. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa mot havet när spåren försvinner under mark.”

trafikverket.se/varbergstunneln

Skulle inte detta kunna vara Stenungsund?  Tyvärr så håller man i Stenungsund på att fördärva hela centrum för all framtid. Har det inte funnits någon folkvald som kunnat larma om hur galet detta är och aktivt arbetat mot förslaget. Hoppas att någon kompetent person överklagat.

Ytterligare tokigheter är att föreslå resecentrum vid brofästet. Ska man riva McDonalds och tappen samt fylla ut viken utanför Hogia? Badplatsen?

Flytta till Stora Höga mens tid är. Kullen bara väntar. Där finns framtiden.

Arne Mårtensson