Släpp fångarna loss, det är höst!

Hurra! De har släppt fångarna loss. Diskrimineringen av oss, vi årsrika, minskar! Livsinskränkningarna för oss årsrika vanliga människor tas bort av Folkhälsomyndigheten. Äntligen jämställs vi äldre personer med de utan stor årsrikedom.

Jag har förhoppning om att det leder till en diskussion om att inte bara leva utan också vikten av livskvalité. Vi äldre har visat och kommer att visa stor respekt för rekommendationer från myndigheter. Vi håller oss hemma, går inte ut och dansar. Vi håller avstånd, handlar på nätet och tvättar händerna. Vi tar stort egenansvar för oss själva och för omgivningen. Vi vill inte bli isolerade och marginaliserade.

Inskränkningarna av de äldre, vid covid-19 pandemin visar återigen på en ålderism i Sverige, en diskriminering av årsrika. Man beslutade att alla 70 år och äldre skulle isoleras utan att ta hänsyn till den variation som finns hos oss årsrika. Behandlingen hittills under covid-19 har saknat respekt för äldre som grupp och inte beaktat äldres möjligheter, egenskaper, kunskaper, kapacitet och färdigheter. Det saknas ett perspektiv där årsrikas livskvalité är en bas för politik och handling. Årsringarna och årsrikedomen är en stabil bas att stå på. Min generations livskvalitet och livslängd har ökats de senaste decennierna markant. Vår hälsa håller oss vitala, kanske uppåt hundra år. Livet som äldre är mycket bättre och finare än vad fördomarna och många unga vuxna tror. Årsrikedomen ger kunskap och erfarenheter. Man har tid att lära sig nya saker. Med idoghet och klokhet kommer man långt. Med årsrikedom i livsbagaget har man lättare att se sammanhang och att se bort från petitesser.

Samhället har en bra äldrevård i form av äldreboende och hemtjänst. Vad som saknas är en förändring av äldrelivet till det bättre. Kommunbiblioteken i all ära, men kultur- och fritidsaktiviteter bör utökas för de äldre. Många årsrika, friska människor upplever en stor ensamhet och social isolering. Det har blivit än mer uppenbart under denna period. De friska, årsrika människorna, då menar jag personer upp till kanske nittio år, är en stor grupp som i många fall är personer som vill vara aktiva, sociala och vill vara till nytta med sin livserfarenhet.

I min hemkommun Tjörn, har det under covid 19, då de årsrika isolerats och inte kunnat göra de saker de brukar, blivit än mer uppenbart att det saknas mötesplatser där också årsrika har en given plats, och kultursatsningar inriktade på årsrika såsom författarträffar med högläsning och andra kulturaktiviteter.

De kommunala verksamheterna inom kultur och fritid är i huvudsak inriktade på barn och ungdom. Ta nu möjligheten och lär av denna erfarenhet. Inkludera de årsrika i kultur och fritidsverksamheterna på ett genomgripande sätt. Det skulle radikalt öka livskvalitén. Vi måste satsa på ett bättre och intressantare liv för äldre. Tids nog tas vi om hand av socialvården, äldrevården och begravningsbyrån.

Carl Bloom

Ledamot i Kultur-och Fritidsnämnden för Miljöpartiet