Pendelparkeringen norr om Stenungsund station. Foto: Annie Mellbert

Sluta jaga pendelparkerare!

I Lokaltidningen kunde man nyligen läsa om problematiken för pendlare. Det fanns redovisat 139 platser. Längs Norra vägen finns dessa platser. I den norra delen tillkom en yta som tidigare kommunalrådet Ove Andersson ordnade till – sedan dess har inga fler platser tillkommit.

Man önskar inom kommunen att fler och fler åker kollektivt – men var ska man ställa sin bil?

En lösning finns och är relativt enkel att ordna. Kommunen äger tillsammans med Stenungs Torg Citycon tre tomter som skulle kunna rymma mellan 200 och 300 pendelparkerare. De är placerade öster om järnvägen som med enkelhet även skulle avlasta dels Strandvägen samt Stenungs Torg som vid vissa tider mest sommartid är stökigt för att få en parkering.

Genom denna lösning skulle det bli attraktivt att besöka Stenungsund.

Stenungs Torg kommer att slås ut av närliggande centra som Torp och Kungälv som fram till 2019 satsar en miljard med en utbyggnad med 100 butiker, parkeringshus och utökade gratisparkeringar.

Att man med lätthet kan parkera sin bil är A och O – annars vänder kunden Stenungsund ryggen.

Denna lösning har jag framfört till politiker och tjänstemän vid ett flertal tillfällen. Men det är som att prata mot döva öron.

Det finns inplanerat att ett resecentrum ska stå klart 2022 – vart ska pendlarna då ta vägen? Ett resecentrum inne i Stenungsunds tätort kommer att skapa parkeringsinfarkt.

Politiker och tjänstemän har utredningar och sammanträden men de sätter sig inte in i hur verkligheten kommer att se ut. Ta bara ökningen av bilparken – det har aldrig på senare år sålts så mycket bilar som nu.

Jag ställer tre frågor:

Är politiken nöjd med pendelparkeringar och tillgängligheten för besökare till Stenungsund? 

Ska 139 pendelparkeringar räcka till 2022 när resecentrum ska stå klart?

När kommer kommunen att erbjuda ladd-stolpar för el-bilar?

Kanske kommunalrådet Bo Pettersson kan svara som han gjorde när det gällde Röda Huset – att det ska bort innan valet!

Då borde det bli ett liknande svar: Det ska bli mer parkeringar för pendlare och besökare innan valet. 

Nu uppmanar jag att politiker och berörda tjänstemän yttrar sig i vår lokaltidning!

Stig Wilhelm Hilmersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar