Sluta lönediskriminera kvinnodominerade yrken!

Det är 2018 och fortfarande har kvinnodominerade vårdyrken som till exempel sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister och kuratorer lägre lön än mansdominerade yrken, inom till exempel IT och teknik, när Västra Götalandsregionen (VGR) är arbetsgivare. Det är yrken som värderas som likvärdiga i ansvar och svårighetsgrad. 

Lönediskriminering på grund av kön är självklart förbjudet i diskrimineringslagen. Varje år görs en lönekartläggning för att upptäcka och åtgärda osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. En sådan lönekartläggning har nyligen presenterats i regionstyrelsens personalutskott. Kartläggningen visar att det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå jämställda löner i yrken som är att betrakta som likvärdiga.

Det är orimligt och olagligt att lönediskriminera. Det är än mer orimligt när sjukvården har stängda vårdplatser och samtidigt överbeläggningar med sängar i uppehållsrum och korridorer. En situation som beror på att VGR inte kan behålla och i tillräcklig grad rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor på grund av för låga löner och för tuff arbetsmiljö.

Det är orimligt att avskaffa den pott på 50 öronmärkta miljonerna för jämställda löner som funnits sedan 2013. Vi i Vänsterpartiet ingick i det dåvarande rödgröna styre som införde den. Dagens borgerliga majoritet, där även Miljöpartiet ingår, har valt att inte fortsätta satsningen i 2018 års budget. 50 miljoner om året i fem år har gjort nytta.  Utan dem hade de osakliga löneskillnaderna varit ännu större.

Den borgerliga majoriteten vill inte anvisa mer pengar. Vänsterpartiet vill gå motsatt väg. Istället för att ta bort potten för jämställda löner vill vi flerdubbla den. Vi i Vänsterpartiet kommer i vårt budgetförslag för åren 2019-2021 att prioritera och finansiera att nå målet att ha avskaffat könsdiskrimineringen inom en treårsperiod. En arbetsgivare med som vill bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ska ha idéer för att nå det mål som är att sluta lönediskriminera kvinnor. Men det har inte den borgerliga ledningen i Västra Götaland.

Jan Alexandersson (V)

ledamot i regionfullmäktige

Jessica Wetterling (V)

ledamot i regionfullmäktige