Insändarskribenten refererar till cykelvägen som byggdes på Göteborgsvägen i somras men som inte omfattade sträckan utanför Montessoriskolan. Foto: Annika Sahlin Ottosson

Sluta upp med bortförklaringarna!

Angående situationen för trafikanter på Göteborgsvägen i Stenungsund. Det finns en buss/tåghållplats på ena sidan om Göteborgsvägen och Montessoriskola, bostäder och affärer på  andra sidan. Passagen är högtrafikerad och då framförallt vardag morgon och eftermiddag. Vid dessa tider på dygnet råder en fullkomligt oacceptabel trafiksituation dels för eleverna som ska till och från skolan och dels för övriga gång- och cykeltrafikanter. Att komma med barnvagn eller vara rullstolsburen är nästintill omöjligt.

Jag har ringt tjänstemän och även via politiken föreslagit övergångsställe samt sänkt hastighet utanför skolan, eftersom eleverna går eller springer rakt eller snett över vägen både i lågtrafik och högtrafik till buss/tåghållplatsen som ligger på andra sidan vägen. Dagligen ser jag otäcka situationer när barn och unga korsar vägen eller går i bredd och skojar med varandra och jag tänker ”måtte det inte hända något!”

Den så kallade gång- och cykelvägen från och med Montessoriskolan och söderut fram till järnvägskorsningen Strandvägen/Snippen är inte värd namnet. Den utgör en livsfara för gång- och cykeltrafikanter och framförallt för de yngre. Kommunen har redan mark tillräckligt för att kunna bredda denna väg omgående, vilket jag också har påtalat för kommunens tjänstepersoner i samband med att Montessoriskolan felaktigt satt upp plank på den mark som är avsedd för breddning. Efter mitt telefonsamtal så flyttades planket in! Bra!

Ytterligare en trafikfara för gångtrafikanter och rullstolsburna är de senast markerade  parkeringsplatserna på CW Borgs väg. Hur har man resonerat när det har tillåtits att göra parkeringsplatser utanför restaurang Torento och Kjells bilskola utan att samtidigt ge plats åt gångtrafikanter på CW Borgs väg?

I telefonsamtal med olika tjänstepersoner på samhällsbyggnad har jag fått lite olika förklaringar till varför inget händer. Till exempel när det gäller övergångsställe så var motargumentet att det händer mest olyckor vid övergångsställen så därför skulle det inte bli något!

En annan förklaring är att man inte kan göra något åt gång- och cykelvägen så länge frågan om kommande resecentrum inte är avgjord. Dessutom pratades det om skyddsvärda träd som förhindrar processen.

Inte någon förklaring har varit rimlig i relation till att vi alla ska värna om och skydda liv. För mig är det helt obegripligt att man inte breddar GC-banan nämnda sträcka och gör ett övergångställe vid Montessoriskolans ingång. Skylten (om någon kommer ihåg där det stod så fint att ”här bygger kommunen gång- och cykelväg som en del i det Västsvenska paketet”) som stod utanför Montessoriskolan fick många att tro att det äntligen skulle hända något positivt – men vi blev lurade.

En ytterligare fundering. Borde det inte vara begränsat till 30 km/h utanför Montessoriskolans ingång i enlighet med praxis för samtliga skolor? Många kommuner sänker nu maxhastighet överlag för att rädda liv – det borde Stenungsunds kommun också göra!

Tar ledande politiker sitt ansvar eller är det nånannanism som gäller i Stenungsund?

Det enda jag önskar är att någon kommer till sans och inser allvaret för barn och ungdomar och övriga som har sin passage vi Göteborgsvägen till fots, med rullstol, barnvagn eller cyklandes.

Handling efterlyses – inga bortförklaringar!

Ann Lundstedt

Relaterade artiklar
Fler artiklar