Slutord om fullmäktige!

Benny Halldin, låt mig i all korthet avsluta vårt meningsutbyte på insändarspalten med att bara instämma i din förhoppning om…