Småföretagen måste få bättre villkor

Tyvärr står det i dag klart att Sverige hanterat coronakrisen sämre än grannländerna, med högre dödstal och smittspridning som följd. Rent…