• Sociala verksamheten i fritt fall på Tjörn

  Det är plågsamt att se den borgerliga majoritets ovilja att ta sitt ansvar för de sociala frågorna på Tjörn. Här handlar det om ansvaret för stöd och hjälp till oss invånare, när vi är som skörast.

  Med berått mod avsatte de många miljoner mindre än vad som beräknades skulle behövas för 2015. (Vi socialdemokrater hade 27 miljoner mer till socialen i vårt budgetförslag.)

  Facket larmade, socialchefen larmade om stora svårigheter att klara sina uppgifter. Men den borgerliga majoriteten brydde sig inte. På hösten köptes en konsulttjänst in för att kartlägga verksamheten till nästa år, så hade man ju gjort något. Den borgerliga ledningen hade bestämt sig. De sociala kostnaderna skulle minskas.

  De borgerliga partierna var fullt upptagna med interna diskussioner om sina ambitioner att lägga ner och sälja ut verksamheter. När inte det gick försökte de tvinga personalen att själva ta över ansvaret för verksamheten i en intraprenad, till alldeles för låg kommunal ersättning.

  Utförare, arbetsledare och verksamhetsansvariga sjukskrivs och flyr från Tjörn, som har såväl lägre löner som sämre arbetsmiljö än vad andra kommuner erbjuder. Detta leder till fördyrande akutinsatser, missbruk av personal, bristfällig organisation och att myndighetsutövning inte bedrivs på ett lagenligt sätt.

  Var det så här ni ville ha det, alla ni som röstade borgerligt på Tjörn?

  Snålandet och ointresset har kommit till vägs ände! Nu krävs en storsatsning för att få den sociala verksamheten på fötter igen!

  Tjörns S-kvinnor

  Rosalie Sanyang ordförande

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar