Sopa rent vid kommunhuset

Janne Rudéns insändare 10 dec uttrycker kommunens besvikelse över Trafikverkets ställningstagande beträffande järnvägsövergången vid Solgården och det kan man ha…