Sotning på grund av undermåliga facklor

1000 svenskar dör varje år på grund av rökgaser som innehåller findammpartiklar PM10 och PM2,5 (Naturvårdsverket, WHO).

Sot från Borealis och Perstorps facklor innehåller mängder av dessa partiklar! Men inte bara det, sotet innehåller också PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons, benzene, toluene, xylenes), ett gift som inte enbart framkallar cancer hos dig, utan även påverkar DNA och därmed dina barn och barnbarn!

Sot (soot, flaring) är resultat av ofullständig fossil förbränning och innehåller utöver CO hälsofarliga ämnen som VOC (volatile organic compounds, sulfur dioxide) och får enligt lag (2010:477) inte förekomma i luften med mera än max 2,5 mikrogram per kbm! I tisdags var det över kilogram!

Att en fackla sotar har ingenting med säkerhet att göra utan är enbart en följd av att man har undermåliga facklor. Ett modernt fackelsystem förbränner fossila ämnen till 99,9 procent, det vi kunde beskåda juldagen var en förbränningsgrad på knappt 20 procent!

Den som framhärdar att detta inte är farligt för allmänheten, har förväxlat verkligheten med Kalle Anka-sändningen på TV.

Borealis är fullt medveten om problemet och enligt artiklar i Lokaltidningen STO skulle man investera 120 miljoner i sotfri fackling. Men vad hände juldagen? Oooh, man hade ju ingen ströööm?!

Nej – man saknar potent fackelsystem, som finns bland annat hos deras ägare OMV i Österrike och i övrigt runtom i världen, där förbränningen sker helt rent, ljudlös och inte synligt. Men Borealis vill inte ens diskutera en sådan lösning och det behöver man inte heller, för miljödomstolen är mästare i att skriva flummiga koncessionsbeslut, länsstyrelsen firar snart 50-års jubileum i resultatlös kamp mot denna fadäs, kommunledningen är lika synlig som spöket på Canterville och miljöministern – om den nu finns – åker hellre runt och berättar hur bra hon är.

Och du som tycker att sotande fackling är ett säkerhetssystem – sätt dig i ditt garage, stäng garageporten och starta motorn. Känn hur den härliga, luktlösa CO-döden närmar sig. Spring sedan in i huset, men tätar först kaminen med en stenplatta, riv av alla torra kvistar från julgranen och tänt! Känn den fantastiska odören som du utsätter dina grannar för och detta inne i vardagsrummet! Dra sedan ut askfatet och gå in i sovrummet och släng askan med skapande hand över sängarna, se den måleriska ornamentäringen som sot kan åstadkomma. Då har du i alla fall fått lite begrepp om vad sotande fackling innebär och vilket förödande bidrag till naturen detta är.

Hartmut Bohlen

Bertil Mark

Kent Andersson