Spårbunden trafik också i framtiden

Svar på insändaren: ”Varför ligger västkustens riviera helt outnyttjad? Väg 160 och Bohusbanan är barriärer som skiljer människorna i Stenungsund…