Språk(miss)bruk inom (S) Tjörn?

Svar på insändarna: ”Demokratin i fara på Tjörn” och ”Tydligen ska vi sitta tysta och inte ta ton” och ”Ett…