• Stäng ner 3G-nätet

    Internet och till exempel videosamtal ses ibland som ett klimatsmart sätt att minska resor. Men hur mycket energi använder internet? Undersökningar visar att det närmar sig 10 procent av hela världens elförbrukning, och väntas nå dit genom boomen av uppkopplade prylar samt genomslaget för livestreaming till mobiltelefoner.

    Och just mobilt internet är en av de stora bovarna – att surfa via 4G kan förbruka uppemot 20 gånger mer än en bredbandsuppkoppling. Därför vore ett första steg att ransonera 3G- och 4G-näten. Det skulle i städer kunna ersättas av en outnyttjad resurs – genom att öppna wifinätverken i hemmen, som stora delar av dygnet inte används.

    Gröna trollet

    Relaterade artiklar
    Fler artiklar