Uddevalla Tingsrätt. Arkivfoto.

Staten betalar domstolarnas utgifter

Svar på Gunnemar Olssons (L) insändare ”Okunskap i Tjörnpartiet”.

Först och främst var vår insändare direkt riktad till Martin Johansen (L) och han tycks inte vilja svara. Istället får ”spökskrivaren” Gunnemar Olsson (L) uppdraget att försöka reda ut kommunalrådets underliga uttalande i Lokaltidningen om kostnader som Tjörnpartiet påstås orsaka. 

Det finns en rad brister i Gunnemars resonemang och det blir parodi när han samtidigt anklagar Tjörnpartiet att inte förstå svensk lag och rättsväsen. Vi väljer att ta ett av hans påståenden.

Gunnemar skriverr: ”De (Tjörnpartiet) baserar sin kritik på att det inte faktureras något i samband med mål i förvaltningsdomstolar. Ja, om man tror att volymen överklaganden inte på något sätt påverkar domstolarnas storlek så finns ett uns av logik i den delen.” 

Tjörns kommun driver inte domstolar, inte heller förstår han att det är staten som betalar domstolarnas utgifter och inte Tjörns kommun. Gunnemar vill få folk att tro att Tjörnpartiet skulle stå för merparten av alla mål i Sveriges domstolar och att de därför måste bygga ut för att ett lokalt parti på Tjörn har skickat in några ärenden. Gunnemars resonemang faller på sin egen orimlighet. 

Vi menar att Martin Johansen (L) borde ha bättre kunskap och inte hyra in svindyra advokater för att beslut ska klara sig i domstolen. Det är ju enligt oss bättre att se till att beslut är lagliga innan man klubbar dem. 

Tjörnpartiet är det största hotet mot Martin Johansen (L) som kommunalråd efter valet varför han anklagar oss för allt ont inom kommunen.

Gert Kjellberg

Cyril Esbjörnsson

Tjörnpartiet

Relaterade artiklar
Fler artiklar