Staten respekterar inte äganderätten

Staten lägger beslag på privat skog utan att betala ersättning. I sin iver att utöka antalet nyckelbiotoper rundar tjänstemän både…