Statistiken talar sitt tydliga språk

Svar på insändaren: ”Kan ni inte hålla er till fakta?” Signaturen Göran, Jag tycker det är fegt att angripa dina…