Arkivfoto

Stora problem inom hemtjänsten

Jag ser en massa problem med hur hemtjänsten fungerar i Tjörns Kommun. Detta beror inte på främst medarbetarna utan enhetscheferna för hemtjänsten. Kontinuitet bland vårdtagarna finns inte med överhuvudtaget! Man flyttar godtyckligt vårdtagare mellan distrikten för att se till så att de ekonomiska siffrorna blir bra inför nästa års budgetpåse!

Har ett distrikt få brukare ett år så ger politikerna den summan dessa få kostat till nästa års budget för det distriktet. Därför får dementa och sköra brukare vackert finna sig i att flyttas runt bland distrikten för att enhetscheferna vill jämna ut det så de får mer i plånboken av politikerna nästa år…

Kontaktperson kan glömmas bort då denne är på ett annat distrikt. Detsamma gäller genomförandeplaner. Helt enkelt är det väldigt rörigt och ekonomin verkar vara viktigast!

Personalen försöker få ihop det men brukare trycks in på alla turer och schablontiderna trycks ihop vilket gör att personalen får rusa mellan vårdtagare för att hinna.

Så fort det är en poolpersonal över så används inte denna ute på fältet. Istället lösgörs gamla planerare som numer är ute och arbetar och blir då ombedda av gruppledare att vara inne och hjälpa till med planering! Trots att gruppledarna fått en resurs som avlastar dem med sjukfrånvaroregistrering etcetera.

Ibland går det fyra personal inne och ”planerar” när det ska räcka med två. Något är verkligen fel!

En med insyn

Relaterade artiklar
Fler artiklar