Stringens och värdighet, tack!

Svar på insändaren: ”Benny Halldin, reflektera över din egen roll!” Det finns en hel del i sättet som politiken leds…