Surt sa rä(V)en

Svar på insändaren: ”Demokratins spelregler” Vänsterpartiet tycks i panik i svaret till mig föra över skulden på Tjörnpartiet och Socialdemokraterna…