Svar till George Strömboms insändare

Lördag 29 juli (c) på hans förslag om att ett kulturhus i Skärhamn

George Strömbom har varit med så länge i politiken att han tycks ha glömt av att han faktiskt är med i politiken. Han kunde alltså under 25 år sedan sett till att Tjörns kommun fått ett kulturhus eller liknande men så har inte skett utan istället blir nu det populistiskt valfläsk inför 2018.

Det framstår som om Centerpartiet på Tjörn saknar visioner och sakfrågor vilket tydligt återspeglar sig i att partiet endast fick två mandat i fullmäktige. Men det intressanta i George Strömboms förslag är att privata aktörer ska bygga kulturhus samt hotell. Trots över 25 år i politiken så kan inte Centerpartiet fixa till ett kulturhus i kommunalregi utan det ska näringslivet göra. Georges förslag att kombinera hotell med kulturhus är ju lika smart som kombinera bibliotek med skjutbana. Klart som tusan kommer hotellgäster störas av konserter och trafik till samma fastighet. Ska kommunen betala för rum som inte kan hyras ut?

George säger även att kultur och turism är framtiden för Tjörn. Rena struntpratet! Framtiden är inte ett kultur hus i Skärhamn som aldrig kommer att betala sig i kostnader för personal, lokaler. Framtiden för Tjörn är att rensa bort all kostnadskrävande kulturtrams på ön och hålla en lågskattesats så folk flyttar till ön. Tjörnpartiet säger blankt nej till kulturhus i Skärhamn, de pengarna behövs till äldrevården och skolan.

Pengarna ska inte hamna i privata fastighetsägares fickor som George Strömbom vill.

Gert Kjellberg

TJÖRNPARTIET

Relaterade artiklar
Fler artiklar