Svaret finns i webbsändningen

Svar på insändaren:

”Vad vill du egentligen”

Evamariya Arnesson, du ondgjorde sig för mitt svar till dig i Lokaltidningen.

Ni gjorde en hemställan i mars 2017, hemställan kom in till kommunstyrelsen som lades till handlingarna i april 2017.

20 november 2017 hade du en fråga till mig på kommunfullmäktige på allmänhetens frågestund punkt 3 om frågor om stöd till pensionärsorganisationen och frågan om handläggning av ärendet.

Du fick svar om hur det var med handläggningen och att vi stödjer pensionärer i Stenungsund och pensionärsorganisationen. Jag talar om att vi har mer en 100 föreningar i Stenungsund varav en del får kommunalt stöd. Vi har infört Seniorresor som möjliggör för personer över 65 år att få ett kollektivtrafikkort på resa inom kommunen. Vi har årskort i simhallen för pensionärer som kostar 600 kronor, för övriga kostar detta 1 100 kronor. Vi har lokaltaxa enligt taxa 1 för pensionärsföreningar. Vi har infört en fixartjänst för våra äldre invånare.

Du var nöjd med svaret i kommunfullmäktige 20 november 2017. Alla kan se och höra detta genom att gå in på kommunens hemsida. Klicka på politik och sedan webbsända kommunfullmäktigemöten.

Tre månader senare återkommer du med en skrivelse som är daterad 13 februari 2018, med samma frågeställning som du fick svar på tre månader innan.

Med detta avslutar jag denna konversation.

Bo Pettersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande