Ta ansvar för vårdproblemen!

Rekryteringsbehovet till och med år 2026 beräknas motsvara 22 000 undersköterskor, eller 2200 per år. Det antas 1500 till utbildning…