Ta vara på landsbygden!

Beträffande landsbygd, utökat Strandskydd med mera 2016 04 07: Lagstiftarens syfte var att förenkla för landsbygden att överleva och utvecklas,…