Tänk om, klädhandlare!

Klädhandeln i Sverige minskade med 2,8 procent 2018. Det presenteras som en dålig nyhet i ekonominyheterna. Men hurra, säger jag!…