Tänk om – lägg inte ner!

En nedläggning av Orust kommuns hantverksprogram, finsnickeri och båt-bygg förbereds. Förutom attraktiv mark framhålls utbildningen som kostnadsdrivande och ineffektiv. Detta…