Titeln är helt missvisande

Svar på insändaren: ”Vilket skämt” Lätt att förklara, Martin Johansson (SD) företräder inte den samlade oppositionen på Tjörn. Varvid titeln…