Tjörn – ett skolboksexempel på en Orwellsk situation

Sverige är en representativ demokrati där makten fördelas baserat på invånarnas röster. Den grundlag som bestämmer hur Sverige styrs, Regeringsformen,…