Barn- och ungdomsidrotten ska bli ännu bättre anser insändarskribenten. Arkivfoto: Christopher Kullenberg Rothvall

Tjörn i topp för ung föreningsidrott

Riksidrottsförbundet har just presenterat en sammanställning över hur kraftfull barn- och ungdomsidrotten är i Sveriges kommuner. Det gäller år 2016 och räknas på antal idrottstillfällen, antal barn unga som är engagerade i idrottsföreningarna samt antalet engagerade satt i relation till alla inom åldersgruppen i kommunen.

Sammanställningen visar att idrottsaktiviteten bland Tjörns barn och unga är mycket kraftfull.

Om vi jämför Tjörn och Västra Götalandsregionens övriga 48 kommuner ser vi att:

Tjörn ligger på första plats vad det gäller idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet.

Tjörn ligger på andra plats inom barnidrotten totalt (mellan 7-12 år) efter Partille.

Tjörn ligger på fjärde plats (barn och unga 7-20 år) efter Partille, Kungälv, Grästorp.

Tjörn ligger också i absoluta toppen vad det gäller könsfördelning bland de aktiva. 49 procent är flickor och 51 procent är pojkar.

Som ordförande i Kultur-och fritidsnämnden (KFN) är jag naturligtvis mycket glad över att Tjörns barn- och ungdomsidrott är så stark. Ett varmt tack går till alla våra idrottsföreningar med det stora antalet aktiva ledare och föräldrar som är så engagerade.

Vårt huvudfokus nu i KFN är att stärka idrottsföreningar med äldre anläggningar. Målet är att föreningarna ska vara hållbara inför framtiden och att styrelser och ledare ska få ha huvudfokus på utveckling av våra barn och unga och slippa tänka på gamla lokaler.

Sex föreningar med anläggningar ingår i detta arbete. I turordning nu står Tjörns ishall med en omfattande renovering. Planerad byggstart är våren 2018.

Kommunfullmäktige tog nyligen det idrottspolitiska programmet som vi inom KFN tagit fram tillsammans med idrottsföreningar, elever med flera. Här presenteras mål för hur idrottslivet på Tjörn ska bli ännu bättre. Målet är en idrott för alla!

Det är viktigt att som barn/ung på Tjörn ha möjlighet till en aktiv fritid och få utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. Det gäller både inom idrott, kultur och friluftsliv. Att som ung få utveckla ett engagemang och vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god hälsa. Det är även en central grund för en välmående kommun.

Benita Nilsson (L)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden på Tjörn

Relaterade artiklar
Fler artiklar