Tjörns KF-ordförande eller Skavlan?

Svar på insändaren: ”Benny Halldin, reflektera över din egen roll” Anders G Högmark (M) tycks inte begripa att han är…