Den ideella föreningen Agapes vänner STO arbetar sedan våren 2017 med att söka frivilliga familjehem och lägenheter för asylsökande ungdomar. Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket

Tjörns politiker – samarbete är nyckeln!

Regeringen och Vänsterpartiet har beslutat om en tillfällig ersättning till landets kommuner för att asylsökande ungdomar ska få bo kvar i hemkommunen när de fyllt 18 år, istället för att skickas varsomhelst i Sverige och ryckas från vänner, utbildning och sammanhang. För Tjörn handlar ersättningen om 980 721 kronor för 2017 och 490 360 kronor för 2018.

Den ideella föreningen Agapes vänner STO arbetar sedan våren 2017 med att söka frivilliga familjehem och lägenheter för ungdomarna så de kan stanna. Vi samlar in pengar från privatpersoner och föreningen har idag ordnat boenden för 70 ungdomar i STO-regionen, så att de kan fortsätta sin gymnasieutbildning. Flera av pojkarna jobbar även inom äldrevården.

I takt med att HVB-hem läggs ner och åldersuppskrivningarna intensifieras växer antalet ungdomar och Agapes vänner STO har nu svårt att få fram pengar för att hyra fler boenden. Här kan regeringens tillfälliga ersättning rädda en svår situation. Därför är det avgörande att Tjörns kommun beslutar att använda pengarna till avsett ändamål. Många kommuner har redan tagit beslut om att bidraget från regeringen ska gå till ideella aktörer som sköter verksamhet med boende och stöd till ungdomarna, exempelvis Stockholms Stad, Luleå, Västerås, Norrtälje, Borås stad och inte minst Stenungssund.

Många av ungdomarna bor i frivilliga familjehem och i de lägenheter föreningen hyr ligger en snittkostnad per ungdom på 1 000 kronor per månad, långt lägre än vad det kostar vid Migrationsverkets anläggningar. Här är ett utmärkt tillfälle för civilsamhälle och offentlig sektor att genom partnerskap samverka för att kunna växla upp den relativt lilla summa pengar varje kommun får. Agapes vänner STO menar inte att föreningar ska ta över det formella ansvar som åligger stat och kommun, istället bör vårt initiativ ses som en vilja till samarbete kring en exceptionell situation där ungdomarna riskerar att fara mycket illa. Vi föreslår därför Tjörns kommun att samverka kring ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), där vi föreningar får ekonomiskt bidrag för att ordna boende, busskort och olika aktiviteter till de asylsökande ungdomarna.

På Tjörn är vi bra på att arbeta ihop och vi samverkar redan med många föreningar kring frågan – dessutom är viljan att hjälpa stor hos våra medborgare. Att gemensamt lösa utmaningar som vårt samhälle står inför tror vi är avgörande och vi hoppas innerligt att Tjörns politiker fattar ett klokt beslut!

Agapes vänner Stenungssund-Tjörn-Orust

Rädda Barnen Tjörn

Svenska Kyrkan Tjörn

Röda Korset Tjörn

Skärhamns IK

Relaterade artiklar
Fler artiklar