Tjörns skolranking bättre än Orusts

Att lära elever så de får kunskap är det som är skolan uppgift. Den absolut viktigaste uppgiften är att alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg annars har skolan misslyckats.

I Lärarförbundets ranking hamnar Tjörn på plats 182 och Orust på plats 32. Detta enbart för att Orust satsar mer resurser (skattepengar) på både lokaler, löner, lärartäthet med mera (Köper sin ranking).

Men när det gäller godkända elever som går ur 9:an så hamnar Tjörn på plats 112 och Orust på plats 253 (katastrof).

Orust resultat innebär att man inte klarar av att genomföra sitt uppdrag, att ge elever kunskap så de får godkända betyg, trots att man tilldelas mycket stora resurser. Detta visar att ge resurser utan att ställa krav blir en stor flopp.

Därför blir slutsatsen att Tjörn är bättre i skolrankingen än Orust.

Orust får stå i skamvrån med dumstruten på sig.

Skattebetalande Orustbo