Trafikterror i Svanesund

Föräldrar, var är ni? Under jul- och nyårshelgen samt varje kväll från 18.00- 23.30-24.00 har Svanesunds samhälle och då i synnerhet Rödsvägen, Kaprifolvägen, Violvägen, Hemköps parkering, Ängås skola och förskola, drabbats av ungdomar som i kolonner kör runt och skjuter av raketer eller smällare till boendes stora förskräckelse och djurägares fasa.

Det har gjorts upprepade polisanmälningar, med löfte om att föräldrar ska kontaktas, då registreringsnummer på bilarna lämnats, men inget händer här som visar att polisen agerat!

Ungdomarna som drar runt i Svanesund kommer från Varekil med omnejd. Som grannsamverkansansvarig agerar jag nu, vi måste agera då det körs på trottoarer och mot enkelriktat. Vi kan inte ha det så här! Med vänlig hälsning!

Ursula Johansson