Tredubblad trafik med allt vad det innebär

Signaturen ”Fullt betalande medlem” ställer sig frågande till varför genomfarten i Källstången har stängts av”.

Skärhamns vägförening har tagit sig för att stänga av genomfarten vid Källstången inom Samfälligheten Havsporten i Skärhamn. Resultatet har blivit att trafiken på den allmänna vägen mellan husen och sjöbodarna som vetter mot Toftö Ränna nu har fått tredubblad trafik med allt vad det innebär i form av ökade utsläpp och sämre säkerhet.

All trafik till och från fastigheterna i detta område måste nu ske på den del av vägen som är för trång för möten och har den sämsta hållbarheten, utryckningsfordon får svårt att ta sig fram då det saknas vändplats för större fordon och trafikbegränsningen framgår inte i aktuella GPS-system. För att komma fram till fastigheter och garage måste trafiken nu ledas runt hela området med ökad trafik som resultat.

Frågan om begränsning av trafiken inom området har behandlats i en motion till Samfällighetens årsstämma men röstats ner av majoriteten, detta har Vägföreningen inte tagit hänsyn till utan hänvisar till att åtgärden är betingad av att förhindra att trafik till och från arbetsplatsen, ”Kajen Skärhamn”, ska kunna ta denna väg trots att den genomfarten redan är stängd för all annan trafik än ”blåljus”! Samfälligheten synes ha tagits som gisslan i en tvist som Vägföreningen har med byggherren Kajen Skärhamn?

Fullt betalande medlem av Skärhamns Vägförening