Det finns inga pengar för att införa fyra fältarbetare i Stenungsund. Foto: Arkiv

”Trygghet är en huvudfråga för oss”

Efter kommunens besked om att man inte har råd med en föreslagen satsning på fältarbetare kommer här ett svar från Janette Olsson, Vice ordförande bildning- och socialutskottet på senaste insändaren”Har vi inte råd med fältarbetare?”.

Tack Stig Hilmersson för din insändare angående socialt och förebyggande arbete i Stenungsund. Vi är nog alla måna om att skapa en trygg miljö för alla våra invånare och vi jobbar med en mängd förebyggande åtgärder för våra unga. Kommunen har förstärkt vuxennärvaron på kulturhuset med en mängd aktiviteter men också ökad polisnärvaro. Vi har en brott- och drogförebyggare som arbetar med trygghetsfrågor med många samverkande parter.

Tyck till: Vad anser du om kommunen inte har råd med nya fältarbetare?

Barn- och ungaberedningen har utrett fältarbetare i Stenungsund. Detta skulle bli ytterligare insatser till det vi redan gör. Beredningarna är kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och beslut i fullmäktige.

Beredningen föreslår fyra fältarbetare i vår kommun.

Läs mer: Unga röker hasch utanför polishuset

Läs mer: Nya tag mot droger

Läs mer: För få ute på fältet

Läs mer: Har inte råd med nya fältarbetare

Med den budget och de besparingar som i dag är faktum inom sektor socialtjänst så ser vi inte att det är möjligt att omfördela resurser till dessa fyra tjänsterna. Under året ligger redan resurserna ute och det är svårt att utan överskott helt plötsligt omfördela.

Sedan har Stig Hilmersson fel i sak i stort sett på varje punkt och det vet han om då vi haft en mejlkonversation där jag gång på gång förklarat detta. Men vi tar det väl en gång till!

Att omfördela från äldrevården för att man där använder nattkameror går inte eftersom Stig hämtar det exemplet från Tjörn.

Det har inte stängts två avdelningar på äldreboendet.

Jag är inte heller beredd att omfördela resurser från våra äldre för att bekosta fältare.

Men vi har i vårt beslut från bildning- och socialutskottet bett kommunstyrelsen se om de kan finansiera ett stegvis införande då vi ser att det är en bra och viktigt insats. Och att vi får ta med frågan om satsning på fältare i nästa budgetarbete. Vi ser också positiv på om kommunfullmäktige prioriterar och tillför pengar till fältare.

Janette Olsson

Vice ordförande bildning- och socialutskottet

Relaterade artiklar
Fler artiklar