Utan bönder ingen civil beredskap

Nu tycker myndigheterna plötsligt att vi ska bli krismedvetna. Vi ska reflektera över hur vi får mat och vatten om…