Utan fältarbetare skapas otrygghet!

Svar på insändaren ”Trygghet en huvudfråga”.

Janette Olsson skriver att jag har fel på varje punkt. När det gäller nattkameror kan hon läsa i GP 8 november att Stenungsund har kameror liksom många andra kommuner.

Kommunalrådet informerade för en tid sedan i Lokaltidningen att budgeten överskridits på det sociala delen och att man skulle stänga en till två avdelningar på äldreboendet på Tallåsen för att öppna dem igen 2018. Janette, du som vice ordförande, borde väl vara informerad om detta uttalande?

Angående fältarbetare: 19 december 2016 fick beredningen i uppdrag att utreda behov och kostnader. Den 5 juli 2017 kom beredningen med sitt förslag som skulle gälla i tre år. Den 21 augusti 2017 blev det återremiss för mer utredning och dess ekonomiska konsekvenser men något slutdatum av utredningen krävdes inte. När kranskommuner utvecklar fältarbete så avvecklar Stenungsunds kommun.

Hårresande att en kommun som omsätter två miljarder inte har råd att avsätta 2,4 miljoner på våra unga och skapa trygghet för vår framtid!

Nu är det bara för oss invånare i kommunen att se vilket parti som kommer att driva frågan om fältarbetare inför valet 2018.

Jag skickar med en fråga till inför valet: Röda huset, ”skammens hus”, som hamnat i moment 22. Med alla insändare som skrivits under drygt 10 års tid inför döva öron skulle det kunna bli en extra tidning! Valfråga eller ödesfråga?

Stig Wilhelm Hilmersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar