Utrensad från (S)

Svar på insändaren ”Trovärdigheten sänks efter partibyte” Jag har, efter Socialdemokraternas årsmöte nyligen tillsammans med en majoritet av nuvarande kommunfullmäktigegrupp blivit…