Uttalandet blev nedröstat

Vid kommunfullmäktiges möte den 16 maj 2019 yrkade Benny Andersson på att kommunfullmäktige skulle ställa sig bakom nedanstående uttalande. Tyvärr…