Vad kan coronakrisen lära oss om klimatkrisen?

Det råder enighet i Riksdagen för en gångs skull. De flesta partier ställer sig bakom de åtgärder som är nödvändiga…