Vadå, beslutet går inte att ändra?

Jag läser i dagens tidning att alla dessa kommunpolitiker säger att beslutet om resecentrums placering inte går att ändra. Det var det dummaste argument jag någonsin hört. Vad är det som säger att ett beslut inte kan rivas upp för att omvärderas? Jag läser att beslutet är taget och vi får göra det bästa av det nu. Att bara uttala sig på det sättet är odemokratiskt, inskränkt och maktfullkomligt.

Varför går det inte att ändra på beslutet, vad är det politikerna har förbundit sig till, vem har de barn ihop med?

Den här röran blir värre och värre, beslut är fattat på fel och bristande underlag och invånarna och andra intressenter motsätter sig beslutet, och det enda kommunens politiker har att säga att det inte går att ändra – man kan till och med ändra en grundlag – så hur kan man överhuvudtaget säga att man inte kan riva upp och omvärdera ett dåligt beslut på kommun nivå?

Återigen – planen håller inte, vilket de själva medger när de säger ”att vi får göra det bästa av det” och de vägrar vidta korrigerande åtgärder för att det inte går att ändra beslutet – det duger inte.

Sluta ljuga – gör om gör rätt!

Pettersson Bell åtminstone är insiktsfull nog att åtminstone förstå att mer utredningar behöver göras – just det –men kanske inte bara tiden, utan hela trafiksituationen för området kring Citycons affärsområde och Göteborgsvägen. (Den centralaste delen av Stenungsund ligger någon annanstans – detta är bara ett affärsområde)

De allra flesta, utom kommunpolitikerna står och undrar hur man kan genomföra en så stor satsning och flytta hållplatser för tåg och buss 300 meter utan att kunna presentera en enda förbättring, till exempel trafikförhållanden kommer bli sämre, läs rapporten.

Om Resecentrum istället förläggs till Brofästet som var ett av de två sista alternativen som diskuterades, får man bort alla bussar som ska till öarna eller öster ut, i områden som redan har framkomlighetsproblem, samt att man löst en planfri övergång för boende öster om järnvägen söder ut, (läs solgårdsdalen med mera) och att den stora mängd invånare som bor Hallerna med mera, eller elever som går i gymnasiet söder om Brofästet med lätthet kan nå buss och tåg utan att behöva in och trängas vid stenungstorg. P-platser vid affärerna kunde behållas och det finns plats för nya P-platser öster om järnvägen vid brofästet. – och…

…Tänk bara att anlända till Stenungsund och mötas av havsutsikt!

Politikerna har fattat ett ”stuck in the middle” (fast mittemellan)-beslut, alltså de låter inte undersöka möjligheterna på nuvarande plats men vågar hellre inte göra en verklig förbättring och ta steget till Brofästet, de väljer mittemellan utan att förstå varför.

Inse fakta, beslutet är fel och i tillägg har saker och ting förändras på 8 år (när den ej fullständiga lokaliseringsutredningen gjordes) det är samma som att försöka gå på vattnet när isen smält och tro att det räcker med stövlar på, när alla andra förstår att du ändå inte bottnar till slut.

Det håller inte – Gör om gör rätt – gör inte detta värre!

Ekonomiskt sinnad skattebetalare