Valet 2018 påverkar din hyra

Moderaterna har på sin partistämma fattat beslut om att verka för ett ”nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”. Av Moderaternas budgetmotion för 2018 framgår också att de vill avskaffa regeringens investeringsstöd för bostadsbyggande, istället tror de att en friare hyressättning vid nyproduktion skulle leda till fler bostäder.

I klartext betyder det höjda hyror där staten i form av större behov av bostadsbidrag betalar en direkt vinst till fastighetsägaren. Med andra ord så ska skattebetalarna alltså betala fastighetsägarnas förmögenhetsökning.

Samtliga allianspartier vill titta på möjligheten för en friare hyressättning där fastighetsägaren ensidigt kan bestämma hyran, men man går olika långt. Det som förenar är att alla partier inom alliansen anser att marknadshyror bör införas vid nyproducerade hyresrätter.

Vi har idag ett system där hyran förhandlas mellan parterna på hyresmarknaden. Hyresgästföreningen förhandlar idag med fastighetsägarna. Om marknadshyror införs har Hyresgästföreningen inte längre någon roll att spela i hyresförhandlingarna. Då är det hyresvärden som sätter hyran och hyresgästen får välja att acceptera den eller inte. Klart är att hyrorna skulle bli betydligt högre än idag, särskilt i storstadsregionerna.

”Inte i något land fungerar marknadshyror. Alla länder som har marknadshyror har också socialbostäder. I Tyskland införde regeringen nyligen en lag för att stoppa hyreshöjningarna. Ett system med reglerade marknadshyror blir alltså resultatet, inte av marknadens förmåga utan dess oförmåga.” Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Sverige behöver fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Problemen på bostadsmarknaden är inte att fastighetsägarna tjänat för lite. De största problemen är att det inte betraktats som lönsamt att bygga hyresrätter, att kostnaderna för byggnation har rusat i höjden och bostadssegregationen. Under en lång tid har byggandet varit alldeles för lågt och bristen på bostäder är kännbar i hela landet.

För att få fart på byggandet har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort viktiga investeringar. Tack vare byggbonusar till kommuner har byggtakten ökat de senaste åren. Det är en politik som Sverige behöver mer av. Behovet av bostäder är fortsatt högt.

För oss S-kvinnor är det också oerhört viktigt att en hem är ens trygghet och en förutsättning för att kunna planera sitt liv framåt. Man hör ibland att det är bra med ökad rörlighet på hyresmarknaden. Bra för vem? Vi vill inte se ett A- och ett B-lag på hyresmarknaden. Högern har en alldeles för stor tilltro till att marknaden löser samhället problem. För ensamstående, deltidsarbetande och ungdomar är det av största vikt att det finns en trygg hyressättning. Många – främst kvinnor och pensionärer drabbas hårt av höga hyror.

Just nu genomförs den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Runt 6 miljarder kronor satsas årligen från och med 2017 på fler och bättre hyresrätter. Det är en större investering, bara under ett år, än vad den moderatledda regeringen lyckades åstadkomma under hela den föregående mandatperioden. Det är lösningen – inte marknadshyror.

Så din röst i höstens val avgör framtiden för hyresrätten och vilken hyresmodell det blir.

Vi socialdemokrater vill utveckla den svenska modellen inte avveckla den.

S-kvinnor i Stenungsund