Välfärd och utbildning måste prioriteras

Tjörns skattepengar måste läggas där den framtida avkastningen är som störst, det vill säga i skola och välfärd. Inte på…