Vår situation är inte komisk

De sista veckorna har äldre män från den så kallade majoriteten uttryckt missnöje och gliringar över att förslaget om att…