Var ska koldioxid lagras?

Fossila bränslen finns under marken eller havet. Biobränslen växer på marken. Båda frigör koldioxid när de används. För att de…