Debatt: Var transparanta med smittoläget

Kommunerna måste vara fullt transparenta med smittoläget på äldreboenden, tycker insändarskribenten.

Med anledning av artikel i Lokaltidningen 13/2 om att flera boende och vårdpersonal på Klövedals äldreboende på Tjörn blivit Covid-smittade och fått lindriga förlopp efter genomförd första vaccination vill jag framföra följande:

Det är inte, som anges i ny artikel 16/2, risken för inkallad (vaccinerad) personal man i första hand måste beakta utan risken för icke-vaccinerade personer i den äldre riskgruppen (70+) som är närstående till vårdpersonal, vare sig dessa är vaccinerade eller ej.

Det är förmodligen så illa att vaccinerad och senare lindrigt Covid-drabbad vårdpersonal kan föra vidare smittan hem till närstående som man råkar bo med i samma hushåll. Det är väl i hemmen som ungefär hälften av all smitta sker….

Därför måste kommunen vara extremt transparent med läget på olika boenden och blixtsnabbt sätta ut sådan information på hemsidan och samtidigt uppmana berörd personal att omedelbart informera närstående och undvika närkontakt med dessa tills läget är helt klart – detta kan ju vara livsavgörande!

Bekymrad närstående i riskgruppen